Za koga: Otroci
Opis: Kratka predstavitev umetnostnega kotalkanja. Prvi koraki na kotalkah. Prinesite kotalke in zaplešite z nami na kotalkah!

Organizator: DKK Stanko Bloudek
E-naslov: sola.kotalkanja@gmail.com
Spletna stran: /

Občina: Ljubljana
Naslov: Celovška cesta 25
Kraj: Ljubljana, kotalkališče Tivoli

Ura: 17:00 – 18:00