Za koga: Otroci
Opis: Učenci od 4. do 9. razreda se bodo udeležili pohoda po različnih pešpoteh v okolici šole. Med pohodom se dobo izvajale različne športne dejavnosti.

Organizator: OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto
E-naslov: tajnistvo-os.dk@guest.arnes.si
Spletna stran: https://dknm.splet.arnes.si/

Občina: Novo mesto
Naslov: Šegova ulica 114, Novo mesto
Kraj: Okolica Novega mesta

Ura: 8:30 – 12:30