Odštevamo še

DNI

#danslosporta

Šport je praznik

Slovenci smo športni narod. To ne potrjujejo le številni uspehi naših vrhunskih športnikov, temveč predvsem polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče ter polne športne dvorane in fitnes centri po celi državi. Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z duševnim zdravjem najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Tega se Slovenci dobro zavedamo. Šport je v naši naravi in to je prepoznala tudi država, ki je 18. junija 2020 na pobudo OKS-ZŠZ razglasila 23. september za Dan slovenskega športa.

Na ta dan bomo obuli športne copate, napihnili žoge, zavrteli pedala, razgrnili joga blazine, si privoščili skok v vodo in še marsikaj. 23. septembra šteje čisto vsaka oblika telesne dejavnosti! 

Naj bo to dan, ob katerem sleherni Slovenec in Slovenka s svojo telesno dejavnostjo izrazi svoj odnos do športnega udejstvovanja, odnos do tiste družbene dejavnosti, ki ima številne pozitivne učinke: krepi zdrave, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo.

Grafični elementi Dneva slovenskega športa

Zgodovina

Začetek organiziranega športa na slovenskem sega v leto 1863, ko je bilo 1. oktobra ustanovljeno prvo telovadno društvo Južni Sokol. S tem so bili postavljeni temelji za razvoj organiziranega športa v Sloveniji, razvoj športa v šolah, razvoj športnih društev, izobraževanja kadrov in oblikovanje trdne podlage za številne dosežke naših športnikov.

Slovenski vrhunski športniki nas postavljajo na svetovni zemljevid sveta, nas navdajajo s ponosom in krepijo našo narodno zavest. Hkrati pa slovensko javnost motivirajo, da se tudi sami ukvarjamo s športom, tisto prostočasno dejavnostjo, ki ima izredno pozitivne učinke na posameznika in družbo. Šport krepi, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo.

Letos mineva 23 let od trenutka, ko je na olimpijskih igrah prvič zaigrala slovenska himna. Zdravljica je v čast našim olimpijcem, veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku ter strelcu Rajmondu Debevcu, prvič zaigrala 23. septembra 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyu.

23. septembra pa ne bo aktivna le Slovenija, ampak kar cela Evropa! Na ta datum se že zadnjih nekaj let otvarja Evropski teden športa, iniciativa Evropske komisije, katere namen je spodbuditi ljudi k telesni dejavnosti in skrbi za zdravje.

Od pobude do razglasitve praznika

Številne športne in s športom povezane organizacije so se že vrsto let prizadevale, da bi slovenski šport dobil svoj praznik, predvsem Športna unija Slovenije, Sokolska zveza Slovenije in Fakulteta za šport. Leta 2019 so se pod okriljem krovne športne organizacije povezali vsi prijatelji športa in junija 2020 je slovenski šport dobil svoj praznik Dan slovenskega športa.

Strokovni svet športa za vse pri Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez je v torek, 14. maja 2019, na svoji 4. seji sprejel sklep o začetku iniciative, da se 1. oktober razglasi za Dan slovenskega športa, slovenski državni praznik, s katerim bomo počastili slovenski šport. S pobudo se je 18. junija istega leta na 44. redni seji seznanila Skupščina OKS-ZŠZ in jo podprla. Podporo so v letu 2019 izrazili tudi predsednik Republike Borut Pahor, predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, Strokovni svet vlade RS za šport, Odbor državnega zbora za izobraževanje, znanost, mladino in šport, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, večina poslanskih skupin v državnem zboru ter druge javnosti, katerim je bila pobuda predstavljena.

1. oktobra 2019 je predsednik Republike Borut Pahor organiziral sprejem in na simbolen način podprl prizadevanja za razglasitev državnega praznika posvečenega slovenskemu športu.

Na isti dan je Odbor državnega zbora za izobraževanje, znanost, mladino in šport na izredni seji obravnaval pobudo in ji izrekel soglasno podporo. Ob tem je odbor predlagal Vladi RS, da pobudo sprejme in pripravi ustrezno zakonodajno gradivo za obravnavo v Državnem zboru. Konec leta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo vse potrebno, da je 9. januarja 2020 Generalnemu sekretariatu Vlade republike Slovenije predložilo predlog spremembe Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki ga je pripravil v sodelovanju z OKS – ZŠZ in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Zaradi odstopa vlade je zakon 21. februarja 2020 v DZ vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Gregorjem Židanom (bivši vrhunski športnik, nogometaš). 2. junija 2020 je predlog zakona obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide in ga soglasno podprl, a z zadržkom glede datuma. Državni zbor Republike Slovenije je nato 18. junija 2020 s 74 glasovi za in enim proti sprejeli spremembo zakona o praznikih in razglasili 23. september za dan slovenskega športa. Nacionalni praznik, slavi šport v najširšem smislu, od prvih otroških korakov na športnih igriščih do vrhunskih športnih dosežkov na največjih tekmovanjih, predvsem pa poudarja pomen redne telesne dejavnost za zdravje in dobro počutje vseh nas.