18:00 – 19:00
Lokacija: Društvo Partizan Vič (Tržaška 76, 1000 Ljubljana)
Opis: /

Ciljna skupina: Odrasli
Pričakovana udeležba
: 14
Kontakt (organizator): Partizan Vič (Iztok)
Tel.: 040 325 148
E-naslov: partizan.vic@siol.net
Spletna stran: https://www.partizanvic.si