9:00 – 12:30
Lokacija: Zunanje površine Centra Gustava Šiliha (Majcigerjeva 31, 2000 Maribor)
Opis: V Centru Gustava Šiliha Maribor, kjer se šolajo otroci s posebnimi potrebami v različnih programih aktivno vzpodbujamo zdrav način življenja z vključevanjem širše lokalne skupnosti.

Ciljna skupina: Otorci, odrasli
Pričakovana udeležba
: 200
Kontakt (organizator): Center Gustava Šiliha Maribor (Pegi Zakrajšek Stergar)
Tel.: 040 626 288
E-naslov: pegi.zakrajsek-stergar@guest.arnes.si
Spletna stran: https://www.osgusi.si/