8:00 – 18:00
Lokacija: športno igrišče Cerovi log (Cerovi log, 8310 Šentjernej)
Opis: Turnir v petanki, kjer se bo zbirali prispevki za določenega invalida.

Ciljna skupina: Odrasli, starejši
Pričakovana udeležba
: 120
Kontakt (organizator): DU ŠENTJERNEJ – petankarji (Stane Rangus)
Tel.: 041 415 257
E-naslov: stane.rangus@gmail.com
Spletna stran: /