9:00 – 12:00
Lokacija: ulica pred vrtcem Puconci (Puconci 22 do Puconci 80, 9201 Puconci)
Opis: /

Ciljna skupina: Otorci, odrasli, starejši
Pričakovana udeležba
: 300
Kontakt (organizator): Razvojni zavod Občine Puconci (Damir Bačič)
Tel.: 031 420 883
E-naslov: socic.sabina@gmail.com
Spletna stran: https://www.puconci.si/objava/814736