9:00 – 12:00
Lokacija: Balinišče pri Društvu upokojencev Slov. Konjice (Žička cesta 4 a, 3210 Slovenske Konjice)
Opis: Športni dan.

Ciljna skupina: Odrasli, starejši
Pričakovana udeležba
: 45
Kontakt (organizator): Zavod za šport Slovenske Konjice (Milica Dabanovič)
Tel.: 051 399 789
E-naslov: du.konjice@gmail.com
Spletna stran: https://www.dusk.si