različni termini
Lokacija: Več lokacij v športnih objektih in na zunanjih športnih površinah v MOL (1000 Ljubljana)
Opis: Dnevi odprtih vrat, ki potekajo v mesecu septembru.

Ciljna skupina: Otorci, odrasli, starejši
Pričakovana udeležba
: 3000
Kontakt (organizator): Izvajalci letnega programa športa v MOL in ostali
Tel.: 01 30 64 600
E-naslov: sport@ljubljana.si
Spletna stran: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/sport-v-ljubljani/ljubljana-je-sport/spoznaj-sport/