18:00 – 20:00
Lokacija: Kosova Graščina Jesenice (Titova 68, 4270 Jesenice)
Opis: Večer v Kosovi graščini, ogled dokumentarnega filma o Viktorju Murniku in prebiranje sestavkov iz športne zgodovine Jesenic.

Ciljna skupina: Odrasli, starejši
Pričakovana udeležba
: 40
Kontakt (organizator): Gornjesavski muzej Jesenice in Športna zveza Jesenice (Branko Jeršin)
Tel.: 041 676 554
E-naslov: zsj.programi@siol.net
Spletna stran: https://www.zsport-jesenice.si