8:00 – 12:00
Lokacija: Športno igrišče Cezanjevci, Ljutomer, gozdne površine (Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer)
Opis: Športne igre učencev po triadah. Učenci se bodo preizkusili v spretnostnem poligonu, štafetah in tekmovali v moštvenih igrah. Dan bomo preživeli v naravi in na športnih površinah v okolici šole.

Ciljna skupina: Otroci
Pričakovana udeležba
: 140
Kontakt (organizator): OŠ Janka Ribiča Cezanjevci (Damijan Šumak)
Tel.: 02 58 01 115
E-naslov: damijan.sumak@o-cezanjevci.si
Spletna stran: http://www.o-cezanjevci.si/