Odprtje razstave Dan slovenskega športa v Velenju

V Velenju, v hodniku pri glavnem vhodu v Rdečo dvorano, so gostili avtorsko razstavo, posvečeno nacionalnem prazniku Dnevu slovenskega športa.

Razstavo je 5.1. otvoril predsednik Športne zveze Velenje, Bogdan Plaznik, skupaj s prvim podpredsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, mag. Janezom Sodržnikom in županom Mestne občine Velenje, Petrom Dermolom. Na ogled so jo pospremili tudi športniki na čelu z olimpijsko prvakinjo Janjo Garnbret.

Na isti dan je Odbor državnega zbora za izobraževanje, znanost, mladino in šport na izredni seji obravnaval pobudo in ji izrekel soglasno podporo. Ob tem je odbor predlagal Vladi RS, da pobudo sprejme in pripravi ustrezno zakonodajno gradivo za obravnavo v Državnem zboru. Konec leta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo vse potrebno, da je 9. januarja 2020 Generalnemu sekretariatu Vlade republike Slovenije predložilo predlog spremembe Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki ga je pripravil v sodelovanju z OKS – ZŠZ in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Zaradi odstopa vlade je zakon 21. februarja 2020 v DZ vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Gregorjem Židanom (bivši vrhunski športnik, nogometaš). 2. junija 2020 je predlog zakona obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide in ga soglasno podprl, a z zadržkom glede datuma. Državni zbor Republike Slovenije je nato 18. junija 2020 s 74 glasovi za in enim proti sprejeli spremembo zakona o praznikih in razglasili 23. september za dan slovenskega športa. Nacionalni praznik, slavi šport v najširšem smislu, od prvih otroških korakov na športnih igriščih do vrhunskih športnih dosežkov na največjih tekmovanjih, predvsem pa poudarja pomen redne telesne dejavnost za zdravje in dobro počutje vseh nas.